Gestiona les teves licitacions

Pop-up carga dades

Help Icon

Estem carregant totes les seves dades de licitacions, pot ser que trigui uns segons.

Mont de Pietat és una entitat que no té cap personalitat jurídica diferent de CaixaBank, per tant qualsevol referència a “Mont de Pietat” s’entendrà feta a “CaixaBank S.A.”.